Trwa ładowanie...
d3gx79b
espi

MENNICA SKARBOWA - Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej (23/2014) - EBI

MENNICA SKARBOWA - Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej (23/2014)
Share
d3gx79b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. Spółka podpisała umowę o podwyższeniu linii kredytowej w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Oddział w Warszawie) do kwoty 500 000,00 zł. Spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 12 czerwca 2015 roku. Środki pieniężne otrzymane w ramach w/w umowy kredytowej zostaną przeznaczone na m.in. poprawę płynności oraz na inne projekty realizowane przez Spółkę. Wykorzystana kwota kredytu została oparta o zmienną stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 4,00 p.p. (cztery punkty procentowe). Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco. Pozostałe warunki umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Spółka z tytułu udzielenia kredytu, może otrzymać finansowanie oraz dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami bez konieczności składania kolejnych wniosków kredytowych, w okresie do 12 czerwca 2014 roku. Kryterium uznania
umowy za znaczącą stanowi fakt, iż wartość umowy kredytu w rachunku bieżącym przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Knichnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gx79b

Podziel się opinią

Share
d3gx79b
d3gx79b