Trwa ładowanie...
d1w3zv3
d1w3zv3
espi

MENNICA SKARBOWA - Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (32/2 ... - EBI

MENNICA SKARBOWA - Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (32/2014)
Share
d1w3zv3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 07.10.2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta ? Pana Konrada Szwedzińskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że podmiot przez niego kontrolowany, spółka Spartan Capital S.A. nabyła 51.187 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Spółka Spartan Capital S.A. posiada aktualnie 252.912 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych Emitenta uprawniających do oddania 252.912 głosów na WZ Emitenta, które stanowiły 19,39% w ogólnej liczbie głosów i 19,39% kapitału zakładowego. Spartan Capital S.A. nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta w przyszłości oraz informuje, że nie występują osoby trzecie, z którymi spółka Spartan Capital S.A. zawarła
umowy przedmiotem których miało być przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu z akcji Emitenta. Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Knichnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w3zv3

Podziel się opinią

Share
d1w3zv3
d1w3zv3