Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (100/2011)

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (100/2011)
Share
d23mv8v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A.. informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku podpisana została umowa z dnia 28 października 2011 roku zawarta pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 39.597.185,64 PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-958 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pereca 21 21
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d23mv8v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Tadeusz Steckiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2011-12-01 Leszek Kula Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v