Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

MERITUM BANK - Nabycie przez Alior Bank S.A. akcji Meritum Banku ICB S.A. (8/2015) - EBI

MERITUM BANK - Nabycie przez Alior Bank S.A. akcji Meritum Banku ICB S.A. (8/2015)

Share
d1dwemw
CATALYST
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie przez Alior Bank S.A. akcji Meritum Banku ICB S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Meritum Bank ICB S.A. informuje, że dnia 2 marca 2015 roku do Banku wpłynęło zawiadomienie od Alior Bank Spółka Akcyjna ( podmiot zależny od Carlo Tassara S.p.A. w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 9) w związku z art. 4 ust.1 pkt 8 lit. b) oraz od Carlo Tassara S.p.A., zawierające informacje, iż w dniu 19 lutego 2015 roku Alior Bank Spółka Akcyjna bezpośrednio nabyła 12.382.746 akcji Meritum Bank ICB Spółki Akcyjnej, o wartości nominalnej 30 złotych każda, stanowiących 97,9% kapitału zakładowego oraz 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Meritum Bank. Jednocześnie Alior Bank Spółka Akcyjna zawiadomiła Bank, iż z dniem 19 lutego 2015 roku stała się wobec Meritum Bank ICB Spółki Akcyjnej, spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Joanna Krzyżanowska Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Hanna Wanger Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw