Trwa ładowanie...
d116c95
d116c95
espi

MEX POLSKA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. (19/2012)

MEX POLSKA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. (19/2012)
Share
d116c95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Mex Polska" S.A., informuje, iż dnia 31 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu na członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Wojackiego oraz Panią Barbarę Osojca. I. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2012 roku. 1) Data powołania: - 31 lipca 2012 rok. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby: - Adam Wojacki. 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie: - członek Rady Nadzorczej. 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: - Wykształcenie wyższe, 2011 do chwili obecnej ? członek zarządu BBI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 2011 do chwili obecnej ? partner zarządzający Supernova IDM Fund, 2007 do chwili obecnej ? założyciel i dyrektor generalny Vivex Investment Group, 2005 do 2007 ? prezes zarządu MTC Ukraina, 2001 do 2005 ? dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży MTC Ukraina, 1999 do 2001 ? dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Era GSM, 1997 do 1999 ? marketing
manager Sun Microsystem Polska, 1993 do 1997 ? radca handlowy i konsul Austrade (Australian Trade Commision). 1991 do 1999 ? project manager Yann Campbell Hoare Wheeler. 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazanie czy osoba uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: - Adam Wojacki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniem pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie. 6) Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS: - Adam Wojacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. II. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2012 roku. 1) Data powołania: - 31 lipca 2012 rok. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby: - Barbara Osojca. 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie: - członek Rady Nadzorczej. 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: - Wykształcenie średnie, do chwili obecnej ? rentier, 2009 do 2011 ? prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze pośrednictwa kredytowego, 2007 do 2009 ? prowadzenie własnej działalności gastronomicznej i kosmetycznej, 1982 do 1991 ? prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze przemysłu odzieżowego. 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazanie czy osoba uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: - Barbara Osojca nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej. 6) Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: - Barbara Osojca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: § 28 w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d116c95

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2012-08-01 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d116c95

Podziel się opinią

Share
d116c95
d116c95