Trwa ładowanie...
d26xl1p
d26xl1p
espi

MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (35/2013)

MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (35/2013)
Share
d26xl1p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 16 września 2013 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej DM IDMSA) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 5 września 2013 roku, zwiększył się udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zawarciem powyższej transakcji DM IDMSA posiadał 312.824 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,92 % w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonania 312.824 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,92 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po rozliczeniu transakcji na dzień 10 września 2013 roku DM IDMSA posiadał 317.824 sztuk akcji Spółki, które stanowiły 5,00 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 317.824 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,00 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ponadto zgodnie z treścią
tego samego zawiadomienia, w wyniku kolejnej transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 6 września 2013 roku, zmniejszył się udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zawarciem powyższej transakcji DM IDMSA posiadał 317.824 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 5,00 % w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonania 317.824 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,00 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po rozliczeniu transakcji na dzień 11 września 2013 roku DM IDMSA posiada 311.963 sztuk akcji Spółki, które stanowią 4,90 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 317.824 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,90 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie DM IDMSA poinformował, że inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji Spółki oraz brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexpolska.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d26xl1p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2013-09-16 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26xl1p

Podziel się opinią

Share
d26xl1p
d26xl1p