Trwa ładowanie...
d3vt60v

MF liczy na szybki koniec prac nad ustawą wdrażającą dyrektywę dot. gwarancji depozytów

MF liczy, że parlament zakończy prace nad ustawą wdrażającą dyrektywę dot. systemów gwarancji depozytów w piątek, 10 czerwca - powiedział PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Z powodu niewdrożenia dyrektywy Komisja Europejska złożyła pozew przeciwko Polsce.

Share
d3vt60v

"Komisja Europejska wystąpiła ze skargą i wnioskiem o nałożenie na RP okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce w wysokości 51 tys. 456 euro, naliczanej od dnia ogłoszenia wyroku. Mamy w tej chwili termin 29 czerwca, do którego Polska musi złożyć kolejną informację na temat stanu wdrożenia (dyrektywy-PAP)" - mówił Janczyk podczas środowego posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów.

Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 3 lipca 2015 roku, czyli jeszcze za rządów PO-PSL. Według Janczyka prace nad ustawą trwały ponad 1,5 roku, rozpoczęto je jeszcze w poprzedniej kadencji, ale projekt nie został skierowany do rozpatrzenia; stało się to dopiero w nowej kadencji.

Janczyk, zwracając się do szefa senackiej komisji Grzegorza Biereckiego (PiS), apelował zatem: "To powoduje panie przewodniczący, że mam tutaj prośbę o zachowanie takiej odpowiedzialnej dyscypliny czasowej".

Bierecki zapewnił, że komisja przygotuje sprawozdanie jeszcze w środę i "tym samym umożliwi przeprowadzenie debaty nt. tej ustawy w Senacie 8 czerwca". "Mam nadzieję, że także 8 czerwca będziemy mogli poddać tę ustawę głosowaniu po przeprowadzeniu debaty. Tak więc staramy się bardzo, panie ministrze, żeby rzeczywiście nie groziły Polsce kary za niewdrożenie tej dyrektywy. Rozumiemy, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się w wyniku opieszałości poprzedniego rządu" - odpowiedział Bierecki wiceszefowi MF.

d3vt60v

W rozmowie z PAP wiceminister Janczyk wyraził nadzieję, że senackie poprawki do tej ustawy Sejm rozpatrzy w piątek 10 czerwca. "A potem jest szansa na to, żeby pan prezydent podpisał tę ustawę przed końcem miesiąca i żeby sytuacja została już ostatecznie wyjaśniona" - wskazał.

Senackie biuro legislacyjne zarekomendowało około 30 propozycji poprawek legislacyjno-doprecyzowujących bądź formalno-prawnych do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Swoje postulaty zmian, podczas środowego posiedzenia komisji, zgłaszali też przedstawiciele deponentów upadłego SKOK Wołomin, Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan czy Kasa Krajowa SKOK.

Komisja Europejska pozwała w zeszły czwartek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów z 2014 roku, która wzmacnia ochronę deponentów. Dyrektywa z 2014 roku podnosi poziom ochrony depozytów poprzez szybsze wypłaty i lepszą wymianę informacji. Wprowadza wymóg prefinansowania wszystkich systemów gwarancji depozytów, aby zapewnić, że będą one w stanie wypełniać swoje zobowiązania w stosunku do deponentów.

Przyjęta 20 maja przez Sejm ustawa zawiera przepisy implementujące dwie dyrektywy unijne. Oprócz dotyczącej systemów gwarancji depozytów (DGSD), także dyrektywę ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD).

d3vt60v

Zgodnie z ustawą, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach ma wynosić 0,8 proc. kwoty środków gwarantowanych, natomiast docelowy poziom środków ma wynosić 2,6 proc. Pierwszy miałby zostać osiągnięty do 31 grudnia 2016 r., a drugi do 3 lipca 2030 r. Minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach ma również wynosić 0,8 proc. kwoty środków gwarantowanych, a docelowy 1,0 proc. Pierwszy ma zostać osiągnięty w 2020 roku, drugi w 2030 roku.

Ustawa ponadto rozszerza kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z prowadzeniem przymusowej restrukturyzacji. W jej myśl w Polsce organem ds. przymusowej restrukturyzacji (resolution) ma być Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nowe przepisy wprowadzają ramy prawne umożliwiające przeprowadzenie przez BFG postępowania przymusowej restrukturyzacji oraz wyposażają Fundusz w niezbędne uprawnienia oraz instrumenty restrukturyzacyjne: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Ustawa określa także źródła finansowania tych procesów. (PAP)

(Planujemy kontynuację tematu)

d3vt60v

Podziel się opinią

Share
d3vt60v
d3vt60v