Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91

MF: ogólnoeuropejski test warunków skrajnych 2011 (komunikat)

...
Share
d2v0j91

15.07. Warszawa - Ministerstwo Finansów informuje:

1. Zdecydowane działania mające na celu odniesienie się do panujących wśród inwestorów opinii co do utrzymujących się słabości w europejskim systemie bankowym są istotną częścią kompleksowej odpowiedzi na kryzys, co zostało oficjalnie potwierdzone przez Radę Europejską. W tym kontekście, celem testu warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzonego w 91 bankach na obszarze całej Unii Europejskiej dla lat 2011-2012 jest ocena odporności unijnego systemu bankowego na niesprzyjającą zmianę warunków makroekonomicznych.

2. Należy podkreślić, że test warunków skrajnych, stanowiący stały element zestawu narzędzi nadzorczych, nie powinien być postrzegany jako prognoza. Celem testu jest zapewnienie możliwości oceny odporności uczestniczących w nim banków na problemy z wypłacalnością, w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych. W ten sposób rezultaty testu mają pozwolić ocenić, czy banki są wystarczająco dokapitalizowane, by przetrwać niekorzystne warunki ekonomiczne i finansowe, które według scenariusza testu znacznie wykraczają poza prawdopodobne rezultaty.

d2v0j91

3. W Polsce jeden bank, mianowicie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), uczestniczył w teście w sposób bezpośredni. Minister Finansów RP przyjmuje do wiadomości wyniki testów i wyraża zadowolenie w związku ze zwiększeniem przejrzystości w zakresie publikacji wyników testów oraz ujawnienia ekspozycji uczestniczących w teście grup bankowych na ryzyko związane z posiadaniem skarbowych papierów wartościowych.

4. Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5 proc.

5. Polska zobowiązuje się chronić stabilność finansową oraz przyczyniać się do dalszego wzmocnienia odporności sektora bankowego w ramach kompleksowej strategii Unii Europejskiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mick/

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91