Trwa ładowanie...

MF planuje zwolnienie z CIT zagranicznych funduszy

Zagraniczne fundusze emerytalne i inwestycyjne, podobnie jak polskie, mają uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego - przewidują przygotowane przez MF założenia do projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT.

MF planuje zwolnienie z CIT zagranicznych funduszyŹródło: Jupiterimages
d2vi0nh
d2vi0nh

MF tłumaczy, że planowana nowelizacja ma dostosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prawa wspólnotowego. Ponadto ma na celu doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi.

Zgodnie z obecnymi przepisami z CIT zwolnione są polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne działające na podstawie polskiego prawa (ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Zwolnienia nie obejmują dochodów funduszy utworzonych w oparciu o przepisy innych państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskiwanych w Polsce z dywidend lub odsetek.

Zdaniem Komisji Europejskiej, polskie przepisy w sposób nierówny traktują fundusze polskie i zagraniczne, tym samym naruszają unijną zasadę swobody przepływu kapitału.

"Aby usunąć wskazane przez Komisję Europejską naruszenie i zrównać w prawach podatkowych polskie i zagraniczne fundusze, nie pozbawiając polskich podatników praw nabytych, należy dokonać rozszerzenia zakresu zwolnień podmiotowych na odpowiednie fundusze inwestycyjne i emerytalne, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innych krajach UE lub EOG" - napisano w założeniach do projektu.

d2vi0nh

Według MF, nowe przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Resort szacuje, że wprowadzenie zwolnienia będzie kosztować budżet państwa ok. 55,5 mln zł, a samorządy terytorialne ok. 16,5 mln zł.

Ministerstwo planuje także zmianę przepisów odnoszących się do spółek nieposiadających osobowości prawnej. Chodzi o podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz posiadających udziały (akcje) w spółkach osobowych prawa handlowego: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustaw o CIT i PIT spółki, które nie są osobami prawnymi, nie są podmiotami podatku dochodowego. Podatnikami w tym przypadku są wyłącznie wspólnicy tych spółek.

"Potrzeba dokonania zmian w ustawie PIT oraz ustawie CIT wynika przede wszystkim ze zgłaszanych problemów interpretacyjnych związanych z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek nie będących osobami prawnymi" - wyjaśnia MF w dokumencie.

d2vi0nh

Projektowana ustawa będzie regulowała m.in. skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki niebędącej osobą prawną, czy zasady wyceny i amortyzacji składników majątkowych wniesionych do takiej spółki. Nowela ma objąć ponadto zasady ustalania kosztów przy zbyciu przedmiotu wkładu, skutki podatkowe likwidacji spółki, czy regulacje dotyczące amortyzacji składników majątkowych w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w kapitałową i kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną.

d2vi0nh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2vi0nh