Trwa ładowanie...
dd4q03j

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,3% m/m do 834,54 mld zł w grudniu

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2015 r. spadło o 0,3% m/m i wyniosło 834 541 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 7%.

Share
dd4q03j

"Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2015 r. zmniejszyło się o 1,1 mld zł, co było głównie wypadkową: dodatniego salda emisji obligacji rynkowych (+0,2 mld zł); zmniejszenia stanu depozytów (-1,4 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

"W grudniu 2015 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 1,1 mld zł, co było wypadkową: dodatniego salda emisji długu (+0,7 mld zł); różnic kursowych (-1,8 mld zł)" - napisano dalej.

Od początku 2015 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 40,2 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 14,4 mld zł, co było wypadkową:

? wzrostu długu w euro (+4,7 mld euro);

dd4q03j

? spadku długu w USD (-2,2 mld USD), CHF (-1,3 mld CHF) oraz JPY (-25,6 mld JPY);

? różnic kursowych (+8,8 mld zł), podano także.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia 2015 r. 543,26 mld zł i spadło o 0,2% m/m (i wzrosło o 8% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 291,28 mld zł (spadek o 0,4% m/m i wzrost o 5,2% od pocz. r.).

dd4q03j

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w grudniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 513,39 mld zł i nie zmieniło się w ujęciu procentowym m/m (i wzrosło o 6,3% od pocz. r.).

"Na koniec 2015 r. udział długu w walutach obcych w długu ogółem wyniósł 34,9%, tj. nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca i jednocześnie obniżył się o 0,6 pkt proc. wobec końca 2014 r. Zmniejszenie udziału w 2015 r. wynikało z zaciągania długu przede wszystkim na rynku krajowym (tempo wzrostu długu krajowego wyniosło 8,0% wobec 5,2% w przypadku długu w walutach obcych), przy czym w kwocie przyrostu długu krajowego (40,2 mld zł) 8,3 mld zł stanowiły depozyty przyjmowane w ramach konsolidacji zarządzania płynnością. Strategia zarządzania długiem zakłada dalszą redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo do poziomu poniżej 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

Na koniec 2015 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 58,1%, co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. m/m i jednocześnie redukcję o 0,5 pkt proc. względem końca 2014 r.

(ISBnews)

dd4q03j

Podziel się opinią

Share
dd4q03j
dd4q03j