Trwa ładowanie...
dyhsc6z
espi

MFO S.A. - Korekta Raportu kwartalnego 3 Q 2014 (27/2014)

MFO S.A. - Korekta Raportu kwartalnego 3 Q 2014 (27/2014)
Share
dyhsc6z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Korekta Raportu kwartalnego 3 Q 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MFO SA niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego - kwartalnego za 3 kwartał 2014. Przyczyna dokonania korekty jest dostrzeżenie oczywistej omyłki pisarskiej dokonanej przy użyciu technik komputerowych. Pozycja 2 "WYBRANE DANE FINANSOWE" nagłówek kolumny 2 i 4 (okres porównawczy) powinna być zatytuowana "3 kwartały narastająco/ 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kożuszki Parcel 70A
(ulica) (numer)
+48 46 864 09 80 +48 46 864 09 89
(telefon) (fax)
mfo@mfo.pl www.mfo.pl
(e-mail) (www)
837-16-05-871 017195803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2014-11-12 Adam Piekutowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyhsc6z

Podziel się opinią

Share
dyhsc6z
dyhsc6z