Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

MFO S.A. - Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG (28/2014)

MFO S.A. - Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG (28/2014)
Share
d1790g4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki MFO S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 19.11.2014 roku na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła pierwsza część dofinansowania na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 2007-2013. Na realizację projektu ?Termoizolacyjny kształtownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania? Emitent otrzymał środki w wysokości 2.971.589,88 PLN, co stanowi 87% kwoty całego dofinansowania. W ramach projektu ?Dwuścienny kształtownik cienkościenny z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego wytwarzania? Emitent otrzymał 3.253.901,60PLN, co stanowi 86% kwoty całego dofinansowania. Kwota otrzymanej dotacji pomniejsza zobowiązanie Emitenta z tytułu kredytu technologicznego (premia technologiczna).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kożuszki Parcel 70A
(ulica) (numer)
+48 46 864 09 80 +48 46 864 09 89
(telefon) (fax)
www.mfo.pl
(e-mail) (www)
837-16-05-871 017195803
(NIP) (REGON)
d1790g4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2014-11-20 Adam Piekutowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4