Trwa ładowanie...
dfwem2d

MG: Piechociński zaniepokojony unijnymi wytycznymi dla energetyki (komunikat)

...

Share
dfwem2d

24.02. Warszawa - Ministerstwo Gospodarki informuje:

W liście do unijnych komisarzy wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wyraził zaniepokojenie wobec projektu nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (projekt EEAG), które opublikowano 18 grudnia 2013 r. - Rozwiązania Komisji Europejskiej utrudnią dostosowywanie się energetyki do celów związanych z polityką klimatyczno-energetyczną oraz polityką środowiskową UE - uważa Piechociński. Jego zdaniem, propozycje KE skomplikują także sprawne wykorzystanie środków z Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 na zadania z zakresu energetyki.

Unijny projekt może znacznie utrudnić realizację celów zrównoważonego rozwoju, a w szerszej perspektywie budowę wewnętrznego rynku energii. W opinii wicepremiera Piechocińskiego, wytyczne utrudnią tworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w infrastrukturę energetyczną, która jest niezbędna do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa energetycznego.

dfwem2d

Zastrzeżenia budzi także zaproponowane w projekcie rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) istotne ograniczenie zakresu wsparcia sektora energetycznego. Został on też wykluczony z możliwości udzielenie pomocy regionalnej (RAG). Zawężenie korzystania sektora energetyki ze środków unijnych, zdaniem wicepremiera Piechocińskiego, utrudni wypełnienie przez Polskę celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym i Strategii Europa 2020. W jego opinii, należy te wyłączenia zrekompensować poprzez zwiększenie możliwości wsparcia w ramach EEAG oraz rozszerzenie zakresu kosztów, które mogą być objęte pomocą publiczną.

Piechociński podkreśla, że proponowane przez Komisję Europejską zapisy projektu EEAG naruszają traktatowe zasady subsydiarności i proporcjonalności. Nie pozwalają one też na zachowanie neutralności technologicznej w kształtowaniu "energy mix" przez kraje członkowskie, które dysponują odmiennymi uwarunkowaniami technologicznymi i klimatycznymi w zakresie zapewnienia dostaw energii, a co za tym idzie stosowania określonych technologii energetycznych i środowiskowych. Oprócz aspektu środowiskowego liczy się również bezpieczeństwo dostaw energii, dlatego też konieczne jest dopuszczenie wspierania mechanizmów interwencyjnych na rynku energii także ze źródeł konwencjonalnych i jądrowych.

Szef resortu gospodarki krytycznie ocenia pominięcie infrastruktury sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej w definicji infrastruktury energetycznej. Sieć ta ma istotne znaczenie w związku z wypełnianiem zobowiązań energetyczno-klimatycznych w zakresie OZE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d