Trwa ładowanie...
d3pm603

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o terminie przekazania raportu rocznego (2/2011)

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o terminie przekazania raportu rocznego (2/2011)

Share
d3pm603
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o terminie przekazania raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że raport za rok 2010 zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
With reference to paragraph 103 section 1 of the Ordinance of theMinister of Finance dated February 19,2009 on current and periodicalinformation supplied by the issuers of securites and on conditions forrecognizing as equal information required by law of a state beingnon-member state, The Mayor of the City of Warsaw informs that theannual report of the City of Warsaw for the year 2010 will be publishedon April 29, 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pm603

| | | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Bankowy | | 3/5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 443 10 00 | | +48 22 433 10 02 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.um.warszawa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Arkadiusz Kamiński Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pm603

Podziel się opinią

Share
d3pm603
d3pm603