Trwa ładowanie...
d2cwctp

MIDAS - Decyzja Aero2 o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość rezerwacji częstotliwości z zak ...

MIDAS - Decyzja Aero2 o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz (2/2015)

Share
d2cwctp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Aero2 o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych, Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. otrzymał informację od Zarządu Aero2 Sp. z o.o. (?Aero2?) o podjęciu w dniu 12 lutego 2015 r. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, udzielonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (?Prezes UKE?) Aero2 decyzją rezerwacyjną z dnia 10 listopada 2009 r., zmienioną decyzją Prezesa UKE z dnia 4 września 2012 r. Odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów trwałych (?Odpis?) dokonany zostanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Midas S.A. (?Grupa?) za rok 2014 i tym samym obciąży skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy za 4 kwartał 2014 roku. W konsekwencji dokonanego Odpisu (w wyniku którego wartość ww. aktywów wyniesie zero złotych), skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za rok 2014 zostanie obciążony kwotą 126,4 mln zł, a skonsolidowany wynik netto Grupy kwotą 104,9 mln zł.
Odpis traktowany jest jako zdarzenie mające charakter jednorazowy i niegotówkowy. Zarząd Spółki podkreśla, że zdarzenie nie ma wpływu na działalność operacyjną, gdyż na dzień dzisiejszy częstotliwość z zakresu 2570-2620 MHz nie jest wykorzystywana do wytwarzania pojemności sieci udostępnianej kluczowym klientom Grupy. Zarząd Spółki podkreśla również, że opisywane zdarzenie nie jest tożsame ze zrzeczeniem się przez Aero2 lub cofnięciem spółce Aero2 prawa do opisywanej częstotliwości. Odpis dotyczy wartości księgowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy posiadanej przez Aero2 rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570 2620 MHz i jest dokonywany głównie w związku z niespełnieniem zobowiązania opisanego w części II pkt. 2 decyzji rezerwacyjnej z dnia 10 listopada 2009 r., zmienionego następnie decyzją Prezesa UKE z dnia 4 września 2012 r. oraz w wyniku okresowej oceny aktualnych możliwości wykorzystania rezerwacji częstotliwości. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w ramach prowadzonych analiz
dotyczących form zaangażowania Spółki w ?Projekt 800?, uwzględniana jest także efektywna możliwość zagospodarowania pasma z zakresu 2570 2620 MHz. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwctp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2015-02-13 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwctp

Podziel się opinią

Share
d2cwctp
d2cwctp