Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x
espi

MIDAS - Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki ze spółką zależną Conpidon...

MIDAS - Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki ze spółką zależną Conpidon Limited. (14/2013)
Share
d1qti1x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki ze spółką zależną Conpidon Limited. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 dotyczącego otwarcia postępowania likwidacyjnego Copidon Limited z siedzibą w Nikozji ("Conpidon") oraz informacji przekazanych w punkcie 1.1.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2012 roku dotyczących zawieszenia ww. postępowania na wniosek Midas S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku podjął decyzję o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki z Conpidon ("Połączenie"), w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Decyzja o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki z Conpidon wynika z przekonania Zarządu, iż Połączenie jest najszybszym oraz najbardziej efektywnym sposobem na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Midas ("Grupa Midas"). Długookresowym celem transgranicznego połączenia jest bezpośrednie posiadanie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Aero2 Sp. z o.o. ("Aero2), co wpisuje się w realizację zaktualizowanej strategii Grupy Midas opisanej w raporcie
bieżącym nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r. Połączenie Spółki z Conpidon nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę ? jako jedynego wspólnika Conpidon ? całego majątku Conpidon, w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie Conpidon bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh"), Cypryjskiego Prawa Spółek oraz postanowieniami Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W wyniku Połączenia Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa, obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon. Zgodnie z postanowieniami Ksh, z uwagi na fakt, iż wszystkie udziały w Conpidon posiada Spółka, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki a plan połączenia nie będzie badany przez biegłego. Podstawową działalnością Spółki jest działalność holdingowa polegająca głównie na organizowaniu działalności Grupy Midas, w tym również pozyskiwaniu kapitału niezbędnego do realizacji planów inwestycyjnych Grupy Midas. Z kolei Conpidon jest spółką
holdingową posiadającą 100% udziałów w kapitale zakładowym Aero2. Podstawową działalnością Aero2 jest działalność telekomunikacyjna, między innymi w zakresie hurtowej bezprzewodowej transmisji danych, jak również budowy i zarządzania siecią telekomunikacyjną. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d1qti1x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2013-04-24 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x