Trwa ładowanie...
d3w69x7
espi

MIDAS - Spełnienie się kolejnego z warunków zawieszających umowy znaczącej. (85/2011)

MIDAS - Spełnienie się kolejnego z warunków zawieszających umowy znaczącej. (85/2011)
Share
d3w69x7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się kolejnego z warunków zawieszających umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2011 z dnia 19 września 2011 r., nr 68/2011 z dnia 3 października 2011 r., 70/2011 z dnia 12 października 2011 r. oraz nr 80/2011 z dnia 15 listopada 2011 r., Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 r., Rada Nadzorcza Funduszu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji zakupu przez Fundusz 100% udziałów w Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("Conpidon Limited"). Tym samym, spełnił się kolejny z warunków zawieszających przedwstępnej, warunkowej umowy kupna przez Fundusz udziałów w Conpidon Limited, zawartej pomiędzy Funduszem a Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("Sprzedający"), w dniu 19 września 2011 r. ("Umowa") zmienionej aneksem, o zawarciu którego Fundusz informował w treści raportu bieżącego nr 78/2011 z dnia 31 października 2011 r. Treść przedmiotowego warunku zawieszającego brzmi: "Rada Nadzorcza Funduszu wyrazi zgodę na Transakcję".
Fundusz przypomina, iż przedmiotem Umowy, zawartej pomiędzy Funduszem a Sprzedającym, jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, na mocy której Litenite Limited sprzeda i przeniesie na Fundusz 100% udziałów w kapitale zakładowym Conpidon Limited, dzięki czemu Fundusz nabędzie pośrednio 100% udziałów w Aero2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d3w69x7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2011-12-01 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w69x7

Podziel się opinią

Share
d3w69x7
d3w69x7