Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

MIDVEN - Informacja o udzieleniu Spółce pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu (10/2014) - EBI

MIDVEN - Informacja o udzieleniu Spółce pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu (10/2014)
Share
d4bfzvc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o udzieleniu Spółce pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że w dniu 24.06.2013 roku Pan Andrzej Zając ? Prezes Zarządu oraz akcjonariusz posiadający 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % w kapitale zakładowym - udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 250.000 zł. Zgodnie z umową pożyczki Midven S.A. zobowiązało się zapłacić Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 0,25% w skali roku oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek Emitenta. Pożyczka udzielona została na warunkach korzystniejszych niż warunki proponowane przez banki, co dało możliwość pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej. Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne związane z nabyciem aktywów przez Emitenta w najbliższym czasie oraz finansowanie kosztów przystąpienia Emitenta do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie. Podstawa
prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Zając Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc