Trwa ładowanie...
d21v0ab

MIESZKO - Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. (33/2014)

MIESZKO - Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. (33/2014)

Share
d21v0ab

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 4 grudnia 2014 roku Z.P.C. ?Mieszko? S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b (?EMITENT?) otrzymała informację od BISANTIO INVESTMENTS LIMITED (spółka zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim pod nr HE 275308, z siedzibą w Karaiskakis str 13, P.C 3032 Limassol, Cypr) - dalej: BISANTIO, zgodnie z którą BISANTIO, w dniu 1 grudnia 2014 roku w konsekwencji przeprowadzenia procedury wykupu przeprowadzonej w zgodzie z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nabyła bezpośrednio 3 673 744 akcji EMITENTA stanowiących ok. 8,99% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 3 673 744 głosów z tych akcji, co stanowi 8,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. Tym samym nastąpiło zwiększenie udziału w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA o co najmniej 1%. Przed nabyciem 3 673 744 akcji, BISANTIO, posiadała 37 192 256
akcji stanowiących ok. 91,01% kapitału zakładowego EMITENTA, uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 37 192 256 głosów z tych akcji, co odpowiadało ok. 91,01% całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. W konsekwencji nabycia 3 673 744 powyżej wskazanych akcji, BISANTIO zwiększyła swój udział w akcjonariacie EMITENTA i obecnie posiada 40 866 000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego EMITENTA, uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 40 866 000 głosów z tych akcji, co odpowiada 100% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. BISANTIO poinformowała, że kontrolowane przez nią podmioty nie posiadają żadnych akcji spółki EMITENTA i brak jest osób/podmiotów wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 3c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21v0ab

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIESZKO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2014-12-05 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21v0ab

Podziel się opinią

Share
d21v0ab
d21v0ab