Trwa ładowanie...
d2htgyf
espi

MIESZKO - Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. I ...

MIESZKO - Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. Informacja dotycząca zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów (25/2014)
Share
d2htgyf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. ?Mieszko? S.A. Informacja dotycząca zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 3 listopada 2014 roku Z.P.C. ?Mieszko? S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b (?EMITENT?) otrzymała informację od UAB ?EVA GRUPE? (spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Litewskim pod nr 125930610, z siedzibą w Didzioji 23 w Wilnie, Litwa) ? dalej: EVA, zgodnie z którą spółka w 100% zależna od EVA, tj. BISANTIO INVESTMENTS LIMITED (spółka zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim pod nr HE 275308, z siedzibą w Karaiskakis str 13, P.C 3032 Limassol, Cypr) - dalej: BISANTIO w dniu 31 października 2014 roku w konsekwencji przeprowadzenia transakcji zawartej w ramach obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nabyła 2.043.000 akcji stanowiących ok. 4,99% kapitału zakładowego EMITENTA uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 2.043.000 głosów z tych akcji, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. Tym samym nastąpiło pośrednie przekroczenie progu 90% całkowitej liczy głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. Przed pośrednim
nabyciem 2.043.000 akcji, EVA, posiadała pośrednio 35.149.256 akcji stanowiących ok. 86,01% kapitału zakładowego EMITENTA, uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 35.149.256 głosów z tych akcji, co odpowiadało ok. 86,01% całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA. Od 31 października 2014 r., EVA posiada pośrednio (przez swoje spółki zależne: BISANTIO ? bezpośredniego posiadacza akcji oraz BASANTO INVESTMENTS LIMITED) 37.192.256 akcji stanowiących ok. 91,01% kapitału zakładowego EMITENTA, uprawniających posiadacza tych akcji do wykonywania 37.192.256 głosów z tych akcji, co odpowiada 91,01% głosom na walnym zgromadzeniu EMITENTA. EVA poinformowała, że kontrolowane przez nią spółki nie posiadają żadnych innych akcji spółki EMITENTA niż 37.192.256 akcji posiadanych przez BISANTIO i brak jest osób wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 3c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z
przekazaną informacją, EVA w ciągu kolejnych 12 miesięcy od przekazania tej informacji, przez BISANTIO, pośrednio zamierza zwiększyć swój udział w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA do 100% w trybie art. 82 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poprzez żądanie od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup) spółce BISANTIO. W przekazanej informacji, EVA poinformowała również o intencji BISANTIO do głosowania za przywróceniem akcjom formy dokumentu (rematerializacja) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA
(pełna nazwa emitenta)
MIESZKO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-392 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chrzanowskiego 8b
(ulica) (numer)
032 415 21 41 032 415 36 53
(telefon) (fax)
mieszko@mieszko.com.pl www.mieszko.com.pl
(e-mail) (www)
639-001-03-91 273243857
(NIP) (REGON)
d2htgyf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2014-11-03 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2htgyf

Podziel się opinią

Share
d2htgyf
d2htgyf