Trwa ładowanie...
d1vbenj
d1vbenj
espi

MIKROKASA - Podwyższenie prognozy zysku netto za 2014 r. do 1 mln zł (31/2014) - EBI

MIKROKASA - Podwyższenie prognozy zysku netto za 2014 r. do 1 mln zł (31/2014)
Share
d1vbenj
CATALYST
Raport EBI nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podwyższenie prognozy zysku netto za 2014 r. do 1 mln zł
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. dokonał korekty in plus prognozy zysku netto Emitenta z wcześniej opublikowanej (raportem bieżącym nr 21/2014) wartości 800.000,00 zł do 1.000.000,00 zł. Zarząd Emitenta, ustalając plany rozwoju (w tym szacunki wyników finansowych) zawsze stosuje wariant realistyczny (nie optymistyczny), co było powodem wcześniejszych przewidywań wyniku netto na poziomie 800.000,00 zł. Na bieżąco dokonywane analizy pozwoliły ? z dużym stopniem prawdopodobieństwa realizacji ? określić planowany zysk netto za rok obrotowy 2014 na 1.000.000,00 zł. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1vbenj

Podziel się opinią

Share
d1vbenj
d1vbenj