Trwa ładowanie...
d4iitz7
espi

MIKROKASA - Przyjęcie warunków emisji obligacji serii L1 (29/2014) - EBI

MIKROKASA - Przyjęcie warunków emisji obligacji serii L1 (29/2014)
Share
d4iitz7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie warunków emisji obligacji serii L1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii L1 Spółki (?Warunki Emisji?), zgodnie z którymi rozpoczęcie prowadzenia publicznej oferty oraz przyjmowania zapisów na te obligacje nastąpi 6 listopada 2014 r. W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2014 r., na stronach internetowych Emitenta (www.mikrokasa.pl) oraz oferującego, którym jest Dom maklerski Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie (www.ventusam.pl), opublikowane zostanie memorandum informacyjne sporządzone w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Warunki Emisji będą zawarte w memorandum informacyjnym. Termin przyjmowania zapisów na obligacje serii L1 upływa z dniem 25 listopada 2014 r., natomiast ich przydział zostanie dokonany 27 listopada 2014 r. O
emisji obligacji serii L1 Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2014. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4iitz7

Podziel się opinią

Share
d4iitz7
d4iitz7