Trwa ładowanie...
d2tixim
d2tixim

Mikrokasa przyjęła program emisji obligacji o łącznej wartości do 8 mln zł

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Zarząd Mikrokasy podjął uchwałę w sprawie ustanowienia I programu emisji obligacji, na podstawie którego spółka może emitować obligacje w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych, o łącznej wartości do 8 mln zł, podała spółka. Mikrokasa zdecydowała też o emisji pierwszej transzy papierów w ramach tego programu - o wartości do 2 mln zł.
Share
d2tixim

"Obligacje w ramach programu emisji będą emitowane z uwzględnionymi poniżej zastrzeżeniami:

1. łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 8.000.000,00 zł;
2. wartość nominalna 1 obligacji będzie równa cenie emisyjnej i wyniesie 1.000,00 zł;
3. poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące wypłaty oprocentowania i jego wysokości, przy czym oprocentowanie będzie stałe;
4. spółka może emitować jednocześnie jedną lub więcej serii obligacji" - czytamy w komunikacie.
Okresy odsetkowe tych papierów będą 3- lub 6-miesięczne, a termin zapadalności - nie dłuższy niż 5 lat.

Zarząd będzie też decydował "o wprowadzenie do obrotu na wskazanym dla danej serii rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

d2tixim

Zarząd spółki podjął dziś również uchwałę w sprawie emisji obligacji w ramach programu.

"Na jej podstawie wyemituje od 1000 do 2000 sztuk dwuletnich zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii L1 o łącznej wartości nominalnej do 2.000.000,00 zł. Obligacje serii L1 będą przedmiotem ubiegania się o zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst" - czytamy dalej.

Mikrokasa specjalizuje się w udzielaniu pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 roku firma zwiększyła o 49% r/r wartość udzielonych pożyczek, co przełożyło się na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto.

(ISBnews)

d2tixim

Podziel się opinią

Share
d2tixim
d2tixim