Trwa ładowanie...
d4n9tr7

MILKPOL S.A. - Informacja członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki oraz otrzymani...

MILKPOL S.A. - Informacja członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki oraz otrzymaniu akcji Spółki w drodze darowizny. (21/2011)

Share
d4n9tr7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MILKPOL S.A.
Temat
Informacja członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki oraz otrzymaniu akcji Spółki w drodze darowizny.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "Milkpol" SA (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o: (1) transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez Pana Konrada Niedziałka ? Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki; (2) otrzymaniu ? w drodze darowizny ? akcji Spółki przez Pana Konrada Niedziałka ? Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Ad. (1) Transakcje zbycia akcji Spółki zostały dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesjach w dniach: 16 listopada 2011 roku (zbycie 2.000 akcji po cenie 1,05 zł za jedną akcję) oraz 17 listopada 2011 roku (zbycie 1.500 akcji po cenie 1,10 zł za jedną akcję). Ad. (2) Pan Konrad Niedziałek otrzymał 2.000.000 akcji Spółki (akcje zdematerializowane będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) w drodze czynności prawnej (darowizny) z dnia 24 listopada 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n9tr7

| | | MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MILKPOL S.A. | | handel | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-318 | | Czarnocin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Główna | | 162 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 616 62 13 | | (44) 616 51 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | milkpol@milkpol.com.pl | | milkpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7710106183 | | 004703448 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n9tr7

Podziel się opinią

Share
d4n9tr7
d4n9tr7