Trwa ładowanie...
dm5tgj2

MILKPOL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki. (22/2011)

MILKPOL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki. (22/2011)

Share
dm5tgj2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MILKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej w Czarnocinie ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki, Pana Konrada Niedziałka, zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i o zmianie w zakresie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, Pan Konrad Niedziałek poinformował o przekroczeniu ? w wyniku otrzymania akcji Spółki w drodze darowizny (data czynności prawnej: 24 listopada 2011 roku) ? udziału ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). Przed zmianą stanu posiadania Pan Konrad Niedziałek posiadał 518.380 sztuk akcji Spółki, które stanowiły 4,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie, po zmianie stanu posiadania, Pan Konrad Niedziałek posiada 2.518.380 sztuk akcji Spółki, które stanowią 21,25%
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym od Pana Konrada Niedziałka zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, ani że akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Na dzień sporządzenia przedmiotowego zawiadomienia Pan Konrad Niedziałek nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2