Trwa ładowanie...
d2zboo7

Ministerstwo transportu ws. posiedzenia TTE (komunikat)

...

Share
d2zboo7

13.12. Warszawa - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak przewodniczył drugiemu i ostatniemu w ramach polskiej Prezydencji posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). Posiedzenie omawiające tematykę transportową odbyło się 12 grudnia br. w Brukseli. W ramach przygotowań do przekazania Przewodnictwa w Radzie UE kolejnemu państwu, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak spotkał się z ministrami Danii i Cypru - państw, które razem z Polską tworzą Prezydencję grupową, tzw. trio.

Chciałem podziękować Wiceprzewodniczącemu Siimowi Kallasowi i Sekretariatowi Generalnemu Rady za 6 miesięcy wytężonej i intensywnej pracy. Staraliśmy się wykonać swoją pracę jak najlepiej. Za tę kooperację i wsparcie serdecznie dziękuję. Życzymy też powodzenia Danii i Cyprowi, które w ramach trojki będą realizować 18-miesieczny projekt Prezydencji. Zapewniam, że mogą liczyć na nasze pełne zaangażowanie i wsparcie - powiedział Minister Sławomir Nowak.

Agenda obrad Rady obejmowała zagadnienia w dziedzinie transportu lądowego, lotniczego, żeglugi oraz kwestie intermodalne.

d2zboo7

Rada przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną.

W zakresie transportu lądowego Rada przyjęła porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy PE i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Celem regulacji jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora kolejowego, podniesienie standardu i jakości świadczonych usług. Nowe przepisy mają także ułatwić przewoźnikom dostęp do rynku kolejowego w innych państwach członkowskich.

Przyjęto częściowe podejście ogólne w sprawie rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (tachografy). Regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, zredukować bariery administracyjne poprzez wykorzystanie nowych technologii oraz zminimalizować możliwe manipulacje.

W dziedzinie intermodalności ministrowie przyjęli sprawozdanie z postępu prac w sprawie rozporządzenia PE i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Sieci TEN-T to jeden kluczowych komponentów zintegrowanej i spójnej Europy. Ich kształt determinuje kierunki rozwoju gospodarczego i mobilności społecznej nie tylko w obrębie UE, ale w całej Europie.

d2zboo7

Kolejnym rezultatem obrad było przyjęcie podejścia ogólnego do dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę PE i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Podniesienie poziomu kwalifikacji marynarzy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób pracujących na morzu oraz pasażerów.

W dziedzinie żeglugi Rada przyjęła też podejście ogólne do rozporządzenia PE i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych. Celem regulacji jest lepsza ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, które generują poważne konsekwencje dla biosystemu.

Ponadto Prezydencja przedstawiła informację na temat rezultatów Konferencji ministerialnej w sprawie Partnerstwa Wschodniego (Kraków, 24-25 października 2011 r.) oraz Konferencji Wysokiego Szczebla "Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz jej rozszerzenie do krajów trzecich" (Warszawa, 28 listopada 2011 r.).


W ramach Prezydencji Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury) było organizatorem lub współorganizowało 14 spotkań na różnym szczeblu, w tym 2 nieformalne posiedzenia ministrów UE ds. transportu, 2 formalne posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE), 2 wyjazdowe posiedzenia grup roboczych Rady UE do spraw: Transportu oraz Telekomunikacji, Poczty i Społeczeństwa Informacyjnego.

d2zboo7

W ramach Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii polska Prezydencja zorganizowała w zakresie transportu 63 spotkania grup roboczych Rady UE, w tym:

- 18 spotkań grupy roboczej ds. transportu lądowego;

- 18 spotkań gr. roboczej ds. kwestii intermodalności i sieci intermodalnych;

- 14 spotkań gr. roboczej ds. transportu morskiego oraz

- 13 spotkań gr. roboczej ds. transportu lotniczego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7