Trwa ładowanie...
d113r24
d113r24

'Minutes' RPP: Dynamika cen nadal będzie przyspieszać w najbliższych miesiącach

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Podczas styczniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie nadal przyspieszać, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d113r24

"Członkowie Rady oceniali, że w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie nadal rosnąć, czemu będą sprzyjać wyższe niż rok wcześniej ceny surowców energetycznych oraz oczekiwane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Zwracano także uwagę na podwyższenie prognoz dynamiki cen w Polsce w ostatnim okresie" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP uważają, że możliwy wzrost dynamiki płac w kolejnych kwartałach i prawdopodobne zwiększenie presji popytowej może być częściowym powodem tego, że inflacja może przyspieszać szybciej w stosunku do oczekiwań.

Inni członkowie uważają, że dynamika cen w kolejnych miesiącach będzie nadal umiarkowana. "Członkowie ci podkreślali też, że - pomimo sygnalizowanego przez przedsiębiorstwa nasilenia żądań płacowych - dynamika płac pozostaje umiarkowana, jedynie nieznacznie przewyższając dynamikę wydajności pracy. Ponadto z uwagi na brak oczekiwań na dalszy wzrost cen surowców, czynnik ten podwyższy wskaźnik inflacji jedynie przejściowo" - podał bank centralny.

d113r24

Biorąc pod uwagę wzrost tempa gospodarczego, członkowie RPP, podkreślili, że w kolejnych kwartałach prawdopodobnie nie przekroczy on istotnie tempa wzrostu produktu potencjalnego, przez co presja popytowa będzie nadal ograniczona.

Członkowie RPP, analizując wpływ czynników zewnętrznych odnośnie kształtowania się dynamiki cen konsumpcyjnych zwrócili uwagę, że wzrostowi cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach towarzyszył spadek cen surowców rolnych, głównie zbóż, co może dodatkowo ograniczać skalę wzrostu inflacji na świecie.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, w 2017 r. roku inflacja wyniesie 1,3% r/r i sięgnie 1,5% r/r w 2018 r. Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2018 r.

(ISBNews)

d113r24

Podziel się opinią

Share

d113r24

d113r24