Trwa ładowanie...
dvv0y3t

'Minutes' RPP: Dynamika cen w kolejnych kwartałach kwartałach będzie dodatnia

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że dynamika cen, zgodnie z listopadową projekcją będzie nadal stopniowo rosnąć i w nadchodzących kwartałach stanie się dodatnia, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Share
dvv0y3t

Członkowie RPP stwierdzili, że w najbliższych miesiącach skala deflacji nadal będzie się zawężać.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, deflacja konsumencka wyniesie 0,6% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wyniesie 1,3% r/r i sięgnie 1,5% r/r w 2018 r.. Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2018 r.

"Podkreślano, że na wygasanie tendencji deflacyjnych wskazuje również obserwowana po raz pierwszy od czterech lat dodatnia roczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. Oceniano, że do wzrostu dynamiki cen przyczynia się głównie wygasanie efektów wcześniejszego spadku cen surowców na rynkach światowych" - czytamy w "minutes".

dvv0y3t

Zwracano ponadto uwagę, że w kierunku wyższej dynamiki cen oddziałuje także wyższy niż w poprzednich kwartałach wzrost płac w Polsce. Z drugiej strony, zaznaczano, że czynnikiem ograniczającym dynamikę cen jest nadal niski wzrost cen za granicą oraz ujemna luka popytowa w krajowej gospodarce. Wskazywano przy tym na wciąż ujemny poziom większości wskaźników inflacji bazowej.

Niektórzy członkowie RPP uważają, że dynamika cen w przyszłym roku może być nieco niższa, niż przewiduje listopadowa projekcja.

"Jako czynniki mogące oddziaływać w kierunku niższej niż w projekcji dynamiki cen członkowie ci wymieniali ewentualność obniżenia się cen surowców na światowych rynkach oraz możliwość wolniejszego w porównaniu do projekcji wzrostu inwestycji w Polsce" - czytamy dalej.

Członkowie RPP, analizując wpływ czynników zewnętrznych odnośnie kształtowania się dynamiki cen konsumpcyjnych zwrócili uwagę, że dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki jest nadal bardzo niska, choć w ostatnim okresie nieco wzrosła. Oceniano, że do wzrostów rocznych wskaźników inflacji przyczyniły się głównie wyższe niż rok wcześniej ceny ropy naftowej przekładające się stopniowo na wzrost rocznej dynamiki cen energii, podał bank centralny.

(ISBNews)

dvv0y3t

Podziel się opinią

Share
dvv0y3t
dvv0y3t