Trwa ładowanie...
d76j88x
espi

MIRACULUM S.A. - Rezygnacja prokurenta (75/2013)

MIRACULUM S.A. - Rezygnacja prokurenta (75/2013)
Share
d76j88x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-21
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Rezygnacja prokurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż powziął w dniu wczorajszym, tj. 20 września 2013 roku informację o złożeniu przez Panią Annę Pacochę prokurenta samoistnego, rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 20 września 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d76j88x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-09-21 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d76j88x

Podziel się opinią

Share
d76j88x
d76j88x