Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

MIRACULUM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Miraculum S.A. w roku obrotowym 2013. (9/...

MIRACULUM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Miraculum S.A. w roku obrotowym 2013. (9/2013)
Share
d1ok4a8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych Miraculum S.A. w roku obrotowym 2013. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1.Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku ? 14 listopada 2013 r. 2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpnia 2013 r. 3.Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. ? 20 marca 2013 r. Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2013 r. Skonsolidowane raporty kwartalne Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Spółka informuje również, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia ani też raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu
2013-01-25 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8