Trwa ładowanie...
d2cnoxz

MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. (3/2013)

MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. (3/2013)

Share
d2cnoxz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. prostuje, że Spółka nie pozostaje w opóźnieniu co do wykupu obligacji serii DDD o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł (emisja obligacji serii DDD była przedmiotem raportu bieżącego nr 41/2012). Zarząd Spółki informuje, że zamierza przedstawić obligatariuszowi, spółce prawa cypryjskiego, Offanal Limited, ofertę rolowania obligacji serii DDD. Termin do złożenia oferty rolowania obligacji serii DDD upływa z dniem 31 stycznia 2013 r. co oznacza, że do tego dnia Spółka, zgodnie z postanowieniami porozumienia inwestycyjnego z dnia 29 czerwca 2012 roku, o zawarciu którego informowała w raporcie bieżącym numer 40/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, nie pozostaje w opóźnieniu co do wykupu tych obligacji. Jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2013 Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z obligatariuszem na temat rolowania obligacji, przy czym kolejne spotkanie przewidywane jest na dzień 9 stycznia 2013 r. Zarząd
Spółki wyjaśnia, że obligacje serii DDD, na mocy porozumienia inwestycyjnego z dnia 29 czerwca 2012 roku, zostały objęte przez Offanal Limited w związku z umową sprzedaży spółki Multicolor sp. z o. o. z dnia 23 maja 2012, tj. cena emisyjna obligacji serii DDD uległa potrąceniu z częścią ceny za nabyte przez Spółkę udziały spółki Multicolor sp. z o. o. Informacja przekazywana niniejszym raportem została uznana za poufną, ponieważ wysokość zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii DDD przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cnoxz

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu
2013-01-04 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cnoxz

Podziel się opinią

Share
d2cnoxz
d2cnoxz