Trwa ładowanie...
dd11q71
espi

MIRACULUM S.A. - Zatwierdzenie listy wierzytelności (29/2011)

MIRACULUM S.A. - Zatwierdzenie listy wierzytelności (29/2011)
Share
dd11q71
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zatwierdzenie listy wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o zatwierdzeniu w dniu 30 marca 2011 r. przez Sędziego Komisarza listy wierzytelności, wyłożonej dnia 4 lutego 2011 roku.Spółka oczekuje na sporządzenie przez Sędziego Komisarza listy wierzycieli uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Wierzycieli oraz wyznaczenie terminu samego Zgromadzenia, co będzie przedmiotem dalszych raportów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-04-11 Paweł Gilarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd11q71

Podziel się opinią

Share
dd11q71
dd11q71