Trwa ładowanie...
dsnx13o
dsnx13o
espi

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (91/2014)

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (91/2014)
Share
dsnx13o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (dalej: ?Spółka? lub ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 30 września 2014 roku, raportu bieżącego nr 71/2014 z dnia 15 października 2014 roku oraz raportu bieżącego nr 80/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku informuje, że wczoraj, tj. 9 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz nie przedstawi posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu dziewięciu) obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 31 stycznia 2015 roku. Strony postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu Obligacji. Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie przewiduje stosowania kar umownych. Porozumienie zostało uznane za umowę
znaczącą, ponieważ wartość Obligacji, których dotyczy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zarząd Spółki prowadzi również rozmowy z pozostałymi obligatariuszami Spółki w celu poprawy struktury zobowiązań finansowych, szczególnie w sytuacji całkowitej spłaty zobowiązania finansowego wobec MBanku S.A., po realizacji transakcji sprzedaży marki Brutal. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
dsnx13o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-12-10 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsnx13o

Podziel się opinią

Share
dsnx13o
dsnx13o