Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

MIRACULUM S.A. - Zmiana uchwały o emisji obligacji serii ZZ (89/2014)

MIRACULUM S.A. - Zmiana uchwały o emisji obligacji serii ZZ (89/2014)

Share
d20og8z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana uchwały o emisji obligacji serii ZZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2013 z dnia 1 października 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym, tj. 4 grudnia 2014 roku zmienił uchwałę Zarządu Spółki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii ZZ (?Uchwała?) oraz w Warunkach Emisji Obligacji. Zmiana dotyczy wszystkich wyemitowanych, a nie umorzonych do tej pory Obligacji, tj. 4.000 (czterech tysięcy). Zmiany dotyczą: 1) wysokości oprocentowania Obligacji Dotychczas oprocentowanie to wynosiło 15 % w skali roku. Po zmianie Uchwały i Warunków Emisji Obligacji oprocentowanie wynosi 10 % w skali roku. 2) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obligatariuszom w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta. Było: ?Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków: (?) 4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza należności głównej
za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości: a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego okresu odsetkowego -1% należności głównej, b) w przypadku wykupu na koniec drugiego okresu odsetkowego ? 2% należności głównej, c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego okresu odsetkowego ? 3% należności głównej, d) w przypadku wykupu na koniec czwartego okresu odsetkowego ? 4% należności głównej, e) w przypadku wykupu na koniec piątego okresu odsetkowego ? 5% należności głównej, f) w przypadku wykupu na koniec szóstego okresu odsetkowego ? 6% należności głównej, g) w przypadku wykupu na koniec siódmego okresu odsetkowego ? 7% należności głównej.? Jest: ?Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków: (?) 4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o
dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości: a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego -1% Należności Głównej, b) w przypadku wykupu na koniec drugiego Okresu Odsetkowego ? 2% Należności Głównej, c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego Okresu Odsetkowego ? 3% Należności Głównej, d) w przypadku wykupu na koniec czwartego Okresu Odsetkowego ? 4% Należności Głównej, e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego ? 6,5% Należności Głównej, f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego ? 9% Należności Głównej, g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego ? 11,5% Należności Głównej.? 3) Przypadków, w których obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji. Do przypadków wymienionych w raporcie nr 82/2013 z dnia 1 października 2013 roku dodano możliwość żądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu Obligacji, jeżeli: ?Emitent, bez pisemnej zgody Obligatariuszy, ustanowi zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie swoich zobowiązań
wobec podmiotów z Grupy Rubicon, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji na zabezpieczenie, udzielenie poręczenia lub gwarancji, przejęcie zobowiązania, zwolnienie z długu lub przystąpienie do długu.? Jedyny obligatariusz wyraził zgodę na zmianę Uchwały i Warunków Emisji Obligacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-12-05 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z