Trwa ładowanie...
d24ufsu

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (128/2015)

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (128/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 128 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż wczoraj, tj. 2 września 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariusza ? Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zwiększenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pełna treść zawiadomienia przedstawia się następująco: ?Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm), Crystalwaters LLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, p. IX, 00-121 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564023, REGON 361830377, NIP 5252622034, reprezentowaną przez Marcina Kozłowskiego
? Prezesa Zarządu (Spółka) zawiadamia, że na podstawie transakcji pakietowych pozasesyjnych nabyła na rynku regulowanym w dniu 1 września 2015 r. 500.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 8,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Miraculum S.A. i dają prawo do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 8,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w wyniku czego zaangażowanie Spółki uległo zwiększeniu. Przed ww. nabyciem Spółka posiadała 100.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 1,65 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Miraculum S.A. i dawały prawo do 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 1,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku nabycia akcji Spółka posiada 600.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 9,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Miraculum S.A. i dają prawo do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 9,88 % udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. Spółka informuje, że Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Zarząd Crystalwaters LLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje również, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu