Trwa ładowanie...
d4fnxwx

MIRBUD S.A. - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej wśród ofert ...

MIRBUD S.A. - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na budowę budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną (7/2011)

Share
d4fnxwx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na budowę budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 8 lutego 2011r. otrzymał zawiadomienie od Urzędu Gminy Michałowice, które informuje o wyborze oferty MIRBUD S.A. w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na budowę budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną.Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Emitenta.Wartość oferty brutto: 15.769.000,00 zł.W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fnxwx

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46/833-98-65 | | 46/833-97-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-170-22-07 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fnxwx

Podziel się opinią

Share
d4fnxwx
d4fnxwx