Trwa ładowanie...
d28zszy
espi

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiąz...

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną. (46/2011)

Share
d28zszy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 20.12.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Pana Jerzego Mirgos, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą związaną z kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji wpływających na rozwój i perspektywy prowadzonej działalności o transakcji kupna 35.895 akcji Emitenta po cenie 3,20 zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 06.12.2011r. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej oraz o następujących transakcjach zawartych na akcjach Emitenta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną: 1. W dniu 20.09.2011 r. kupno 400 akcji po cenie średniej 2,45 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. W dniu 28.09.2011 r. kupno 14.933 akcji po cenie średniej 2,50 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 3. W dniu 7.10.2011 r. kupno 50 akcji po cenie
2,49 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 4. W dniu 18.10.2011 r. kupno 50 akcji po cenie 2,60 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 5. W dniu 10.11.2011 r. kupno 110 akcji po cenie 2,41 zł. w ramach transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 6. W dniu 29.11.2011 r. kupno 7.170 akcji po cenie średniej 2,20 zł. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 20.12.2011r. po uwzględnieniu wyżej opisanych transakcji Pan Jerzy Mirgos posiada bezpośrednio 29.748.212 akcji oraz pośrednio przez podmiot kontrolowany 2.145.160 akcji co łącznie stanowi 31.893.372 akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28zszy

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO (BUD) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48(46) 833 98 65 | | +48(46)833 98 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361702207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28zszy

Podziel się opinią

Share
d28zszy
d28zszy