Trwa ładowanie...
d47sahi

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarzą...

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu. (45/2011)

Share
d47sahi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 20.12.2011r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji Emitenta zawartych przez osobę zobowiązaną - Prezes Zarządu MIRBUD S.A. Halinę Mirgos. Zgodnie z treścią dostarczonej informacji zawarte zostały następujących transakcje kupna akcji Emitenta: 1. Dnia 09.12.2011r. kupno 9.012 akcji po cenie 2,30 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie, 2. Dnia 12.12.2011r. kupno 1.964 akcji po cenie 2,30 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie, 3. Dnia 13.12.2011r. kupno 18.822 akcji po cenie 2,30 w ramach transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na GPW w Warszawie. Data i miejsce sporządzonej informacji: Skierniewice dn. 20.12.2011r. Na dzień 20.12.2010r. po uwzględnieniu powyższej informacji o zawartych transakcjach Prezes Zarządu MIRBUD S.A. Halina Mirgos posiada 292.716 akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO (BUD) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48(46) 833 98 65 | | +48(46)833 98 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361702207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

Podziel się opinią

Share
d47sahi
d47sahi