Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

MIRBUD S.A. - Zmiany w składzie Zarządu MIRBUD S.A. (34/2013)

MIRBUD S.A. - Zmiany w składzie Zarządu MIRBUD S.A. (34/2013)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadamia, że w dniu 23.10.2013r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o rozszerzeniu Zarządu do składu czteroosobowego oraz o powołaniu z dniem 04 listopada 2013 r. do składu Zarządu Pana Tomasza Sałatę, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. W ramach stosunku pracy w MIRBUD S.A. Pan Tomasz Sałata zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora Technicznego. Pan Tomasz Sałata posiada wykształcenie wyższe. Tytuł mgr inż. uzyskał na Politechnice Łódzkiej ? Wydział Budownictwa i Architektury, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie. Doświadczenie zawodowe: ? w latach 1997-200 zatrudniony w BUDMATROL sp z oo. (Grupa Kapitałowa EXBUD SA) na stanowisku
Członka Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji ? w latach 2000 ? 2001 zatrudniony w ENERGOEXPORT SA, na stanowisku Dyrektora Oddziału Łódź, ? w latach 2001 -2009 zatrudniony w VARITEX SA, na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji ? w latach 2009 ? 2010 zatrudniony w REX-BUD sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji Budowlanej, ? w latach 2010 ? do chwili obecnej zatrudniony w MIRBUD S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych. Pan Tomasz Sałata nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta Pan Tomasz Sałata nie został w ciągu ostatnich 5 lat skazany wyrokiem sądu za przestępstwo. W ciągu ostatnich pięciu lat nie zostało wysunięte przeciwko Tomaszowi Sałacie jakiekolwiek oficjalne oskarżenie publiczne, ani nie zostały zastosowane jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji publicznej, sądów ani żadnych innych organów państwowych. W czasie ostatnich pięciu lat nie został orzeczony sądownie w stosunku do Tomasza Sałaty żaden zakaz pełnienia funkcji w spółkach handlowych, zakaz
prowadzenia określonej działalności ani zakaz zajmowania się określonymi sprawami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO (BUD)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/8339865 46/8339828
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
8361702207 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-10-24 Wacław Jankowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v