Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

MISPOL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (11/2011)

MISPOL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (11/2011)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Newma Hildings B.V. z siedzibą w Holandii, przy Strawinskylaan 601, 1077XX Amsterdam, zwanego dalej "Newma Hildings B.V.", iż Newma Hildings B.V. posiada 2 599 395 akcji, co stanowi 14,533% udziału w kapitale zakładowym MISPOL S.A. oraz 2 599 395 głosów z ww. akcji, co stanowi 14,533% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MISPOL S.A.W zawiadomieniu Newma Hildings B.V. informuje, iż dnia 19 stycznia 2011 r. Newma Hildings B.V. nabyła 853 026 akcji, co stanowi 4,769% udziału w kapitale zakładowym MISPOL S.A., uprawniające ich posiadacza do wykonywania 853 026 głosów z ww. akcji, co stanowi 4,769% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MISPOL S.A.Transakcja została dokonana poza regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i została sfinalizowana w dniu 19 stycznia 2011 r.Przed dokonaniem w/w transakcji nabycia akcji, Newma
Hildings B.V. posiadała 1 746 369 akcji, co stanowiło 9,764% udziału w kapitale zakładowym MISPOL S.A. oraz 1 746 369 głosów z ww. akcji, co stanowiło 9,764% udziału w ogólnej liczbie głosów.Newma Hildings B.V. poinformowała MISPOL S.A., iż jednostka zamierza dalej bezpośrednio oraz/lub pośrednio zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w przeciągu 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu wzmocnienia jej pozycji jako akcjonariusza spółki (art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy o ofercie).Newma Hildings B.V. informuje, iż Newma Hildings B.V. oraz inne podmioty z jej grupy kapitałowej nie zawarły porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie, czyli umowy o przeniesienie prawa do wykonywania głosu w Spółce MISPOL S.A.Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie?nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Mirosława Achinger Prezes Zarządu
2011-01-24 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o