Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

MISPOL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (30/2011)

MISPOL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (30/2011)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MISPOL S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MISPOL S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2011r. zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej.Zawiadomienie dotyczy przeniesienia w dniu 26 kwietnia 2011 r. z rachunku Członka Rady Nadzorczej 226.804 akcji MISPOL S.A. na rachunek osoby bliskiej w ramach istnienia pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej, a osobą bliską ustawowej wspólności majątkowej.Czynność została dokonana poza rynkiem regulowanym.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie?informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d1uem3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Mirosława Achinger Prezes Zarządu
2011-04-26 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r