Trwa ładowanie...
dxiwcg3
espi

MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (100/2011)

MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (100/2011)
Share
dxiwcg3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MIT
Temat
Informacja osoby zobowiązanej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka" lub "MIT S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 grudnia br. od Członka Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez podmiot, w którym pełni on funkcję członka organu zarządzającego transakcji kupna 22.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,64 zł/sztuka. Transakcja kupna została dokonana w dniu 25 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2011-12-01 Anna Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxiwcg3

Podziel się opinią

Share
dxiwcg3
dxiwcg3