Trwa ładowanie...
d405rxt
espi

MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (11/2012)

MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (11/2012)

Share
d405rxt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
MIT
Temat
Informacja osoby zobowiązanej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka" lub "MIT S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, (tj. 19 stycznia 2012 roku) od Członka Zarządu Spółki wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez podmiot, w którym pełni on funkcję członka organu zarządzającego transakcji kupna: - 10.000 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 0,57 zł/sztuka. Transakcja kupna została dokonana w dniu 12 stycznia 2012 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, - 8.000 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 0,62 zł/sztuka. Transakcja kupna została dokonana w dniu 18 stycznia 2012 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d405rxt

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2012-01-19 Anna Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d405rxt

Podziel się opinią

Share
d405rxt
d405rxt