Trwa ładowanie...
d3cnc3k
espi
13-11-2014 23:21

MNI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

MNI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d3cnc3k
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MNI
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 136 227 161 007 32 588 38 125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 029 18 349 2 399 4 345
Zysk (strata) brutto 1 673 9 167 400 2 171
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 487 3 871 116 917
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 362 24 038 2 957 5 692
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 695 -6 710 645 -1 589
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 367 -23 063 -3 437 -5 461
Przepływy pieniężne netto, razem 690 -5 735 165 -1 358
Aktywa razem 666 591 682 747 159 643 161 930
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 257 552 284 103 61 682 67 382
Zobowiązania długoterminowe 42 862 61 011 10 265 14 470
Zobowiązania krótkoterminowe 204 416 218 861 48 956 51 908
Kapitał własny 409 039 398 644 97 962 94 548
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 23 697 23 467
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 348 748 338 576 83 522 80 302
EBITDA 43 908 46 489 10 503 11 008
Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,00 0,04 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,52 3,42 0,84 0,81
Dane dotyczące sprawozdania finansowego spółki MNI S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 5 201 2 057 1 244 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 381 216 809 51
Zysk (strata) brutto 3 001 -137 718 -32
Zysk (strata) netto 3 005 -95 719 -22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 788 306 189 72
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 767 1 661 1 380 393
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 686 -3 316 -1 599 -785
Przepływy pieniężne netto, razem -131 -1 349 -31 -319
Aktywa razem 196 372 211 521 47 030 50 167
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 809 50 480 8 336 11 973
Zobowiązania długoterminowe 4 282 455 1 026 108
Zobowiązania krótkoterminowe 25 068 49 827 6 004 11 818
Kapitał własny 161 563 161 041 38 693 38 195
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 23 697 23 467
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 161 563 161 041 38 693 38 195
EBITDA 3 921 466 938 110
Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,00 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,63 1,63 0,39 0,39

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 3 - 2014_GK MNI.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cnc3k

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cnc3k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cnc3k