Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

MNI - Wzajemne rozliczenia pomiędzy DR S.A i TP S.A. (40/2011)

MNI - Wzajemne rozliczenia pomiędzy DR S.A i TP S.A. (40/2011)
Share
d29oy0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wzajemne rozliczenia pomiędzy DR S.A i TP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku uzyskał informację o dokonaniu przez spółkę Długie Rozmowy S.A.? spółkę zależną od MNI S.A. ? kolejnego potrącenia wzajemnych wierzytelności wobec spółki Telekomunikacja Polska S.A. w kwocie 2.713.000,00 złotych wynikających między innymi z umowy z dnia 30 października 2002 roku zmienionej decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 27 lipca 2007 roku o znaku DRTH-WWM-60600-21/07 (26) oraz późniejszymi aneksami. Potrącenie powyższe zostało skutecznie dokonane w dniu 27 maja 2011 roku, to jest w dniu doręczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. oświadczenia o dokonaniu potrącenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Leszek Kułak Członek Zarządu
2011-05-27 Marek Południkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t