Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

MNI - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ...

MNI - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (53/2011)
Share
d40alhh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z art 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych o treści następującej: "W imieniu mojej Mocodawczyni ? Agaty Piechockiej, działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam do niniejszego zawiadomienia, wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, niniejszym informuję o nabyciu przez Agatę Piechocką pakietu 539.862 akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 powyżej wskazanej Ustawy
informuję, że: 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w dniu 22 lipca 2011 roku w drodze realizacji zleceń kupna akcji złożonych w dniu 22 lipca 2011 roku na rynku regulowanym GPW. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Agata Piechocka posiadała 4.665.497 akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, co stanowiło 4,71 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 4.665.497 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 4,71 procent ogólnej liczby tychże głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Agata Piechocka posiada 5.205.359
akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, co stanowi 5,26 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 5.205.359 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 5,26 procent ogólnej liczby tychże głosów. 4. Informacje o zamiarze dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy Agata Piechocka zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać posiadanych udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w przypadku gdy będzie to uzasadnione wynikami osiąganymi przez spółkę oraz aktualnym kursem akcji. 5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia Podmiot dokonujący zgłoszenia nie posiada podmiotów zależnych. 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 12 pkt. 3 litera c Ustawy Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Leszek Kułak Członek Zarządu
2011-07-26 Marek Południkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh