Trwa ładowanie...
ddnrr7p

MNiSW: nagrody dla mistrzów polskiej nauki (komunikat)

...

Share
ddnrr7p

16.12. Warszawa - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje:

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody dla najwybitniejszych uczonych i nauczycieli akademickich.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki. Do grona 15 dotychczasowych laureatów dołączyło trzech kolejnych wybitnych uczonych.

Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. prof. Arkadiusz Wójs, specjalista w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. To autor szeroko dyskutowanych w naukowym świecie prac, opublikowanych w najlepszym czasopiśmie fizycznym - Physical Review Letters. Jego badania mogą mieć duże znaczenie dla stworzenia w przyszłości komputera kwantowego. Nagrodę odebrał też prof. Andrzej Kowalczyk, specjalista z zakresu optyki stosowanej. We współpracy z polską firmą Optopol skonstruował pierwszy na świecie tomograf pozwalający uzyskać przekrój siatkówki oka stukrotnie szybciej niż wszelkie istniejące wcześniej na rynku urządzenia. Sprzedaż tego sprzętu do placówek okulistycznych na całym świecie osiągnęła wartość 70 mln zł. Dziś urządzenie jest produkowane i sygnowane przez firmę Canon. Wyróżniony został także prof. Andrzej Kadłuczka - wybitny znawca architektury, twórca unikalnego w skali międzynarodowej Podziemnego Muzeum Rynku Głównego w Krakowie.

ddnrr7p

- Chcemy żeby polscy naukowcy grali w lidze mistrzów. Dzisiejsza uroczystość dowodzi, że mamy nie tylko aspiracje, ale i potencjał do uczestniczenia w niej - podkreślała minister Kudrycka, wręczając nagrody wyróżnionym naukowcom .

O nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego walczyło 61 naukowców z całej Polski. Dziedziną najliczniej reprezentowaną przez kandydatów była fizyka - 11 zgłoszeń dotyczyło właśnie tego obszaru. W liczbie złożonych wniosków przodowały z kolei warszawskie jednostki naukowe, przedstawiając aż 21 kandydatur. Kolejny na liście znalazł się Kraków z 7 zgłoszeniami, tuż za nim Wrocław z 5 wnioskami.

Będące ukoronowaniem dorobku naukowego statuetki i nagrody finansowe trafiają do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 r.

Podczas piątkowej uroczystości minister nauki wręczyła także nagrody dla wybitnych nauczycieli akademickich.

ddnrr7p

Laureaci Nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne:

W kategorii badań podstawowych:

prof. Arkadiusz Wójs z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Prof. Arkadiusz Wójs jest specjalistą w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, a szczególnie niskowymiarowych układów elektronowych. Opublikował ponad 150 artykułów naukowych, jest autorem trzech monografii. Do jego szczególnych osiągnieć należy zaliczyć trzy prace przedstawione w 2010 roku w najlepszym czasopiśmie fizycznym - Physical Review Letters. Stanowiły one istotny przełom w badaniach nad fizyczną realizacją egzotycznych statystyk kwantowych, ważnych m.in. w kontekście możliwości przyszłej realizacji komputera kwantowego. Powstawały one we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi takimi jak Cambridge i Oxford. Prof. Wójs jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

ddnrr7p

W kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki:

prof. Andrzej Kowalczyk z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Andrzej Kowalczyk jest specjalistą z zakresu optyki stosowanej. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć jest opracowanie nowej metody spektralnej tomografii optycznej, pozwalającej uzyskać przekrój siatkówki oka sto razy szybciej niż w metodach tradycyjnych. Wysoki stopień zaawansowania prac umożliwił udostępnienie know-how firmie Optopol Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie pierwszego na światowym rynku szybkiego tomografu do badania oka SOCT COPERNICUS oraz jego seryjną produkcję. Wartość sprzedaży tego sprzętu do placówek okulistycznych na całym świecie osiągnęła wartość 70 mln zł. Obecnie produkcją tomografu zajmuje się japońska firma Canon, która nabyła większościowy pakiet firmy Optopol.

Prof. Kowalczyk to także ceniony dydaktyk. Prowadzi Pracownię Fizyki Medycznej, a także wykłada Spektroskopię UV VIS. Ze swoimi współpracownikami popularyzuje nauki ścisłe wśród uczniów szkół średnich, biorąc udział m.in. w Festiwalu Nauki. Jest także organizatorem i opiekunem studenckiego koło SPIE ( The International Society for Optical Engineering).

ddnrr7p

W kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa:

prof. Andrzej Kadłuczka z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej

Prof. Andrzej Kadłuczka od 35 lat prowadzi badania nad integracją zabytkowej architektury i zespołów urbanistycznych z potrzebami współczesnego społeczeństwa. W 2000 r. zorganizował w Krakowie Międzynarodową Konferencję Konserwatorską, której celem była interpretacja głównych pryncypiów Karty Weneckiej. Podczas tego wydarzenia zredagowano i uchwalono rozwinięcie jej założeń w formie Karty Krakowskiej 2000, opracowanej pod hasłem "Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji". Tekst dokumentu był cytowany w wielu pracach naukowych i znalazł się na liście najważniejszych dokumentów konserwatorskich.

Prof. Kadłuczka w toku wieloletnich badań opracował i wdrożył modelowy system adaptacji zabytkowych monumentów architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Ponadto rozwinął kompleksowe badania nad praktycznym wykorzystaniem dziedzictwa architektonicznego w edukacji i rozwoju intelektualnym współczesnego społeczeństwa. Do jego ważniejszych osiągnięć zaliczane jest także realizacja unikalnego w skali międzynarodowej Podziemnego Muzeum Rynku Głównego w Krakowie.

ddnrr7p

Nauczyciele akademiccy - laureaci Nagród Ministra za całokształt dorobku:

  1. Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), nauki społeczne
  1. Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz (Politechnika Warszawska), nauki techniczne
  1. Prof. dr hab. Maria Dzielska (Uniwersytet Jagielloński), nauki humanistyczne
  1. Prof. dr hab. Kazimierz Goebel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), nauki matematyczne
  1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski (Politechnika Warszawska), nauki techniczne
  1. Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), nauki ekonomiczne
  1. Prof. dr hab. Jan Łoboda (Uniwersytet Wrocławski), nauki o Ziemi
  1. Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), nauki rolnicze
  1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt (Uniwersytet Rzeszowski), nauki medyczne
  1. Prof. dr hab. Aniela Styś (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), nauki ekonomiczne

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p