Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

MO-BRUK S.A. - Podjęcie uchwały przez Zarząd Mo-BRUK S.A. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji ...

MO-BRUK S.A. - Podjęcie uchwały przez Zarząd Mo-BRUK S.A. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji Obligacji serii B. (16/2014)
Share
d2ynn8y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MO-BRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały przez Zarząd Mo-BRUK S.A. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji Obligacji serii B. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Mo-BRUK S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w dniu 19 lipca 2014 roku w sprawie emisji Obligacji serii B oraz zatwierdzenia warunków emisji obligacji. W podjętej uchwale postanowiono, że Spółka dokona emisji 20.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN. Najważniejsze parametry emisji przedstawiają się następująco: Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane. Obligacje zostaną zabezpieczone po dniu emisji hipoteką na jednej z działek należących do Emitenta oraz zastawem na zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych oraz Spalarnię odpadów niebezpiecznych w Karsach w woj. świętokrzyskim. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot w terminie do 31.12.2014, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji Obligacji w KDPW S.A. Wykup
obligacji według wartości nominalnej Obligacji nastąpi w dniu 31 sierpnia 2016 roku. O przeprowadzonej emisji Spółka poinformuje odrębnym raportem. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-322 Niecew
(kod pocztowy) (miejscowość)
68
(ulica) (numer)
+48 (18) 441 70 48 +48 (18) 441 70 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
734-329-42-52 120652729
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-19 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu Wiktor Mokrzycki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y