Trwa ładowanie...
dp07itm

MOBILE PARTNER - Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok 2014 ( ... - EBI

MOBILE PARTNER - Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok 2014 (19/2015)

Share
dp07itm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
Opiniabieglegorewidenta2014grupakapitalowaMobilePartnerSA-2.pdf
Raportrocznygrupykapitalowej2014MobilePartner_SA-0.pdf
SprawozdaniefinansoweskonsolidowanegrupykapitalowejMobilePartner_SA-1.pdf
SprawozdaniezdzialnoscigrupykapitalowejMobilePartner_SA-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krystoforski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm