Trwa ładowanie...
d3v7tza
espi

MOBILE PARTNER - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o. (16/2014) - EBI

MOBILE PARTNER - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o. (16/2014)
Share
d3v7tza
NEW CONNECT
Raport EBI nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Emitent zawarł umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy ze spółką działającą pod firmą Stein Capital Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałać z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krystoforski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v7tza

Podziel się opinią

Share
d3v7tza
d3v7tza